Nieuwe privacywetgeving
Algemene verordening gegevensbescherming

Topicus Overheid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG komt in de basis sterk overeen met de huidige privacywetgeving.

Gepubliceerd op: April 11, 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG komt in de basis sterk overeen met de huidige privacywetgeving.


In aanloop naar 25 mei geven wij in deze eerste AVG nieuwsbrief aan hoe we ons voorbereiden op de belangrijkste veranderingen uit de nieuwe wet.


Op dit moment zijn wij bezig met het volgende:

  • Het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming.
  • Een privacyverklaring opstellen over het gebruik van onze nieuwsbrief en applicaties voor op onze website.
  • Een verwerkingsregister opstellen voor onze verwerkingsactiviteiten.
  • De service level agreement aanpassen daar waar deze de AVG raakt.
  • De huidige bewerkersovereenkomst aanpassen naar een verwerkersovereenkomst.
  • Het controleren en waar nodig aanpassen van overeenkomsten met subverwerkers.
  • Het intern opleiden van ons personeel op het gebied van 'privacy by design' en 'privacy by default'.
  • Het onderzoeken van functionaliteit om aan het recht om vergeten te worden te kunnen voldoen.


Binnenkort zullen deze zaken concreter vorm krijgen. In een volgende nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de vorderingen en zal er een planning op de benoemde actiepunten worden gegeven.


Voor vragen omtrent de AVG zijn we bereikbaar op info@topicusoverheid.nl