Tijd voor verandering

Topicus Overheid

Met de ingebruikname van het Topicus Overheid Platform (TOP) per 1 januari 2015 jaar hebben we een mooie basis gelegd om de samenwerking tussen gemeenten, gezinnen, jeugdzorg en sociale wijkteams te vergroten. In de afgelopen jaren is TOP gegroeid naar een toepassing die grip geeft op zorg en ondersteuning,waarmee snel en veilig informatie gedeeld kan worden en declaratiestromen worden geautomatiseerd.

Gepubliceerd op: Juni 15, 2018

Door naar onze klanten te luisteren, te anticiperen op markttrends en te werken vanuit een visie is TOP de afgelopen jaren flink verrijkt. En met de overname van Link2Control is ons product portfolio nog verder uitgebreid. Inmiddels is een productfamilie ontstaan waarmee we het hele proces van vroegsignalering, triage, regievoering, zorgadministratie en declaratieverwerking faciliteren. Hiermee ondersteunen we iedere betrokkene in het zorgproces en verbinden we het voorliggend veld, zorgprofessionals, gemeenten en inwoners met elkaar.


Aanvullend hierop starten we deze zomer met een pilot om gemeenten te kunnen voorzien van snelle en accurate (management)informatie. We zijn hierdoor in staat beter inzicht te krijgen in de problematiek, inzet van zorg en daarmee gepaard gaande kosten, teneinde beleid te kunnen ontwikkelen voor het sociaal domein en effecten te kunnen meten. 


De groei in ons aanbod maakt dat het tijd wordt voor verandering. Een verandering waarmee we onze oplossingen voor het sociaal domein bundelen tot een geheel waarmee we zowel gemeenten, professionals als inwoners bij de hand kunnen nemen om te komen tot betere zorg voor iedere Nederlander. 


Benieuwd waar deze verandering toe gaat leiden? In onze volgende nieuwsbrief vertellen we u er graag meer over.