Eén systeem voor regie in het sociaal domein

GIDSO is de GIDS voor het SOciaal domein. Voor zowel burgers, professionals en gemeenten. Een gids als naslagwerk; waar moet ik zijn waarvoor, welke hulpverleners zijn actief bij een gezin, welke (voorliggende) voorzieningen zijn er beschikbaar, welke problemen spelen er in een wijk etc. Maar ook een gids in de vorm van een leider, die richting geeft en hulp biedt waar nodig. Een gids die burgers in staat stelt op eigen kracht de juiste hulp te vinden voor hun vraag, die professionals helpt hun werk te overzien en te organiseren en een gids die gemeenten handvatten geeft voor te vormen beleid. Met Gidso kan je makkelijk en veilig informatie vinden en delen.

Gidso helpt gemeenten

Iedere gemeente staat voor de uitdaging om op een goede en kostenefficiënte manier zorg en welzijn van inwoners te regelen. Met Gidso Regie kun je ondersteuningsvragen makkelijk registreren en opvolgen.

Oplossingen voor gemeenten

Wij stellen met Gidso gemeenten in staat om het welzijn van burgers met een zorgbehoefte optimaal te monitoren en te ondersteunen. Gidso maakt het registreren en uitvoeren van ondersteuningsvragen gemakkelijk voor gemeenten.

Gidso vermindert niet alleen de administratieve last, maar verbindt ook gemeenten, wijkteams en burgers, zodat iedereen samenwerkt en een waardevolle rol vervult in de zorgverlening.

Gidso Regie
Gidso Regie

Geeft je wat je nodig hebt om daadwerkelijk over te gaan tot zorg en ondersteuning.

Lees meer
Gidso Financieel
Gidso Financieel

Automatiseert de declaratiestroom: houdt de touwtjes in handen.

Lees meer
Gidso Triage
Gidso Triage

Helpt het zorgnetwerk op een efficiënte manier de beste zorgroute bepalen.

Lees meer
Gidso Inzicht
Gidso Inzicht

Toont tijdig de juiste informatie in één dashboard

Lees meer

Gidso helpt wijkteams

Als professional wil je dicht bij je inwoners staan. Daardoor wil je flexibel en mobiel kunnen werken en tegelijkertijd verbonden zijn met alle collega’s die je nodig hebt bij een ondersteuningsvraag. Dat kan met Gidso.

Oplossingen voor wijkteams

Wanneer een ondersteuningsvraag binnenkomt, wil je zo snel mogelijk actie ondernemen. Door een gezin zo vroeg mogelijk de juiste hulp te bieden, kunnen we veel leed voorkomen. Gidso helpt zorgverleners om mogelijke problemen direct te signaleren, te delen en te beoordelen met andere betrokken professionals.

Gidso Regie
Gidso Regie

Zorgt voor een gedegen ondersteuningsplan en een compleet klantbeeld

Lees meer
Gidso Portaal
Gidso Portaal

Betrekt burgers bij hun eigen ondersteuningsplan

Lees meer

Gidso helpt burgers

Burgers de regie zo veel mogelijk in eigen hand geven en actief betrekken in het ondersteuningsplan, dat kan met Gidso Portaal. De burger (of daartoe gemachtigde mantelzorgers) krijgen veilig en vertrouwd digitale toegang tot hun dossier. Zo heeft men zicht op gemaakte afspraken, kan samen worden gewerkt aan het ondersteuningsplan en contact gelegd met betrokken hulpverleners.

Oplossing voor burgers

Gidso Portaal geeft de burger of het gezin de mogelijkheid op een veilige manier te communiceren met betrokken hulpverleners. Uitgewisselde berichten worden automatisch onderdeel van het dossier en daarmee weer inzichtelijk via Gidso Regie (voor daartoe geautoriseerde gebruikers). Het Gidso Portaal vergemakkelijkt het leggen van contact en vergroot de betrokkenheid.

Gidso Portaal
Gidso Portaal

Veilig informatie uitwisselen tussen burger en betrokken professionals

Lees meer

Gidso in cijfers

2061
Zorgverleners

Meer dan 2000 zorgverleners gebruiken Gidso

78
Gemeenten

Gidso wordt ingezet bij 78 gemeenten

4700
Gebruikers

Meer dan 4700 gebruikers werken met Gidso

231
Wijkteams

Gidso ondersteunt 231 wijkteams

4mln
Inwoners

Gidso helpt 4 miljoen unieke inwoners

Geïnteresseerd in een demo?

Wil je zien hoe Gidso ingezet kan worden binnen jouw gemeente? Maak dan een afspraak voor een demo.