Gidso Inzicht

Zicht op inzet, tijdig de juiste informatie

Gidso inzicht geeft je snelle en accurate informatie over de inzet binnen het Sociaal Domein. Overzichtelijke management dashboards zorgen voor meer grip op Jeugdzorg, Wmo en Participatie.

Inzichten over uitvoering

Gemeenten hebben veel vragen over de uitvoering: worden wettelijke termijnen en servicenormen gehaald? Is de caseload goed verdeeld? Zijn er bepaalde knelpunten in het proces? etc. Door KPI's op te stellen en te monitoren kan men op tactisch niveau bijsturen, op strategisch niveau bepalen of processen aangepast moeten worden en of er meer of minder middelen nodig zijn. Hierdoor kunnen de kosten van de uitvoering zo laag mogelijk worden gehouden.

Inzichten over uitkomsten

De verschillende wetten en processen moeten er op gericht zijn om inwoners te helpen of hen in staat stellen om hun wettelijke rechten te verkrijgen. Inzichten over uitkomsten gaan over de effecten van het gevoerde beleid en de ingerichte processen: halen we onze beleidsdoelen en zijn inwoners door de geleverde zorg en diensten werkelijk beter af? Door deze inzichten kan op tactisch niveau bijgestuurd worden door bijvoorbeeld bepaalde processen te versnellen en op strategisch niveau doelen bij te stellen of de aandacht te verleggen naar onderbelichte doelen. 


Wil jij ook;

  • Ondersteuning bij het bepalen van de informatiebehoefte en het interpreteren van de data;
  • Pasklare voor-gedefinieerde rapportages én je eigen rapportages zelf kunnen maken;
  • Databronnen kunnen combineren en de aanwezige data analyseren.

Geïnteresseerd in een demo?

Wij laten je graag zien hoe Gidso Inzicht de proceskosten kan verlagen door het systematisch verzamelen, beheren, analyseren en interpreteren van de data binnen het sociaal domein.

Is jouw gemeente klaar voor Gidso Inzicht?
Of wil je meer weten?

Neem contact met ons op