Gidso Regie

Veilig en vertrouwd samenwerken

Met Gidso Regie stel je een ondersteuningsplan op en krijg je een compleet klantbeeld. De gebruiker registreert ondersteuningsvragen van burgers in het systeem, triageert (bepaalt de beste vervolgstappen) via een vragenlijst en hij plant, communiceert en werkt veilig samen met betrokken professionals. Hierdoor ontstaat een goed klantbeeld en een passend ondersteuningsplan voor de burger. Met Gidso Regie wordt een ondersteuningsvraag snel omgezet in de juiste zorg. Zo kunnen gemeenten op een goede en kostenefficiënte manier de zorg voor en het welzijn van inwoners regelen en scherper zicht krijgen op het nieuwe sociaal domein. 

Is jouw gemeente klaar voor Gidso Regie?
Of wil je meer weten?

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in een demo?

Wil je zien hoe Gidso (regie) ingezet kan worden binnen jouw gemeente? Maak dan een afspraak voor een demo.