Privacy statement

Onze software biedt gemeenten een totaaloplossing in het sociaal domein voor de ondersteuningsgebieden Jeugd, WMO en Participatie van intake tot ondersteuningsplan en van inkoop tot declaratieverwerking. Tevens biedt het mogelijkheden tot het onderbouwen en verantwoorden van strategisch beleid, vanuit een perspectief waarin de burger centraal staat. Om dit te kunnen doen worden diverse soorten gegevens (persoons, adres, praktijk) vastgelegd die te maken hebben met het ondersteunen van de burger. Wij streven er naar om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en gaan zeer zorgvuldig om met deze informatie. Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te maken hoe wij met gegevens omgaan.


Hoe werken we? 

Gemeenten kunnen onze software afnemen op licentiebasis. Bij de gemeente komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen via inwoners, welzijnsorganisaties en huisartsen. De beoordeling van en onderzoek naar deze meldingen gebeurt onder andere door vragenlijsten in te vullen. Hierdoor wordt inzicht in de situatie verkregen, kan een ondersteuningsplan worden geschreven en volgt een aanbod voor ondersteuning. Hierin worden professionals aan het traject toegevoegd, activiteiten gekoppeld en betrokkenen ge├»nformeerd in een overleg. Vanuit de software is het mogelijk om de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens, proces- en cli├źntinformatie wordt bewaakt met ons uitgebreide autorisatiemodel.

Onze werkzaamheden voor gemeenten zijn in de praktijk het analyseren van processen en behoeften, het bouwen van software, ondersteuning bieden bij het implementeren van de software en oplossen van softwareproblemen. Doorontwikkeling is belangrijk om oplossingen te realiseren, innovatie toe te kunnen passen en hoge eisen te stellen aan de kwaliteit.

Als onderdeel van deze eisen houden wij, Topicus Overheid, ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is een aanscherping van de privacywet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om de privacy van burgers te beschermen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is gecommuniceerd. Deze persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.


Hoe worden gegevens bewaard? 

De gegevens worden versleuteld opgeslagen op de servers van Previder (ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001) De dataopslag bij Previder voldoet aan de strikte normeringen die gesteld worden aan de overheid en zorg. Voor toegang tot onze software wordt gebruik gemaakt van certificaten en twee-factor-authenticatie.


Welke gegevens worden verwerkt?

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
  • Gezondheid
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, mits toestemming van ouders of voogd
  • Burgerservicenummer (BSN)


Kennisneming van je gegevens 

Het vastleggen van gegevens doen wij niet zelf, maar wordt gedaan door de gemeenten die onze software gebruiken. Als je wilt weten welke gegevens in onze systemen zijn vastgelegd, kun je contact opnemen met jouw gemeente.


Vragen?

Als er nog vragen zijn na het lezen van de verklaring, kun je contact opnemen via info@topicusoverheid.nl


Wijzigingen 

Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.