Privacy statement

Onze software biedt gemeenten een totaaloplossing in het sociaal domein voor de ondersteuningsgebieden Jeugd, WMO en Participatie van intake tot ondersteuningsplan en van inkoop tot declaratieverwerking. Tevens biedt het mogelijkheden tot het onderbouwen en verantwoorden van strategisch beleid, vanuit een perspectief waarin de burger centraal staat. Om dit te kunnen doen worden diverse soorten gegevens (persoons, adres, praktijk) vastgelegd die te maken hebben met het ondersteunen van de burger. Wij streven ernaar om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en gaan zeer zorgvuldig om met deze informatie. Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te maken hoe wij met gegevens omgaan.


Hoe werken we? 

Gemeenten kunnen onze software afnemen op licentiebasis. Bij de gemeente komen ondersteuningsvragen en meldingen binnen via inwoners, welzijnsorganisaties en huisartsen. De beoordeling van en onderzoek naar deze meldingen gebeurt onder andere door vragenlijsten in te vullen. Hierdoor wordt inzicht in de situatie verkregen, kan een ondersteuningsplan worden geschreven en volgt een aanbod voor ondersteuning. Hierin worden professionals aan het traject toegevoegd, activiteiten gekoppeld en betrokkenen ge├»nformeerd in een overleg. Vanuit de software is het mogelijk om de uitvoering en voortgang te bewaken via notificaties en de waarneemfunctionaliteit. De privacygevoelige grens, proces- en cli├źntinformatie wordt bewaakt met ons uitgebreide autorisatiemodel.


Onze werkzaamheden voor gemeenten zijn in de praktijk het analyseren van processen en behoeften, het bouwen van software, ondersteuning bieden bij het implementeren van de software en oplossen van softwareproblemen. Doorontwikkeling is belangrijk om oplossingen te realiseren, innovatie toe te kunnen passen en hoge eisen te stellen aan de kwaliteit.

Als onderdeel van deze eisen houden wij, Topicus Overheid, ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is een aanscherping van de privacywet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om de privacy van burgers te beschermen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is gecommuniceerd. Deze persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.


Hoe worden gegevens bewaard? 

De gegevens worden versleuteld opgeslagen op de servers van Previder (ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001). De dataopslag bij Previder voldoet aan de strikte normeringen die gesteld worden aan de overheid en zorg. Voor toegang tot onze software wordt gebruik gemaakt van certificaten en twee-factor-authenticatie.


Welke gegevens worden verwerkt?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, mits toestemming van ouders of voogd
 • Burgerservicenummer (BSN)


Kennisneming van je gegevens 

Het vastleggen van gegevens doen wij niet zelf, maar wordt gedaan door de gemeenten die onze software gebruiken. Als je wilt weten welke gegevens in onze systemen zijn vastgelegd, kun je contact opnemen met jouw gemeente. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG diverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke (de gemeente).


Contactformulier

Op de website wordt de mogelijkheid geboden om je gegevens achter te laten zodat Topicus Overheid contact met jou kan opnemen. Wij vragen de volgende gegevens:

 1. Naam
 2. Telefoonnummer
 3. Mailadres
 4. Vraag of opmerking


Deze gegevens zijn minimaal nodig om contact met jou op te nemen en een beeld te vormen van de vraag. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is voor het doel van de gestelde vraag. 


Rechten van betrokkene(n)

Jij hebt het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heb jij, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kan bezwaar gemaakt worden tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op het contactformulier van toepassing is. Jij kan eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.


Vragen?

Als er nog vragen zijn na het lezen van de verklaring, kun je contact opnemen via info@topicusoverheid.nl


Wijzigingen 

Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.


Laatst gewijzigd op: 30 oktober 2020