Ervaringen uit Twenterand

“Je kunt met Gidso in het sociaal domein meer doen aan de keukentafel van onze inwoners”
Frank HerikInformatiestrateeg, Twenterand

Ervaringen uit Twenterand

In oktober 2018 lanceerde Topicus Overheid officieel Gidso als opvolger van Topicus Overheid Platform (TOP). In een interviewserie praten we met een aantal ervaringsdeskundigen bij gemeenten. Deze aflevering komt Frank Herik van de gemeente Twenterand aan het woord die bijdroeg aan de ontwikkeling van Gidso Regie in samenwerking met Topicus.

It's time for change

Frank, je bent informatiestrateeg bij de gemeente Twenterand. Wat doet iemand met een dergelijke functie?

‘Als informatiestrateeg vertaal ik de behoeften van de organisatie naar informatievragen en ik zorg daarnaast ook op tactisch niveau dat de te ontwikkelen informatiestrategie en het informatiebeleid worden omgezet naar concrete activiteiten bijvoorbeeld in de vorm van projecten. Ook ben ik programmaleider van het programma 'Twenterand Digitaal!'. Als informatiestrateeg rapporteer ik rechtstreeks aan de gemeentesecretaris en ben ik als adviseur onderdeel van het MT.’


Heb je dan vooral te maken met de interne organisatie of praat je ook met burgers over ontwikkeling van diensten?

‘Vooral met de interne organisatie. Burgers worden uiteraard wel betrokken, maar niet in deze processen. We praten trouwens liever over inwoners dan over burgers. Zoek via Google Afbeeldingen maar eens op ‘burgers’, dan krijg je alleen maar plaatjes van hamburgers.’


Op 1 januari 2015 is de decentralisatie binnen het sociale domein operationeel geworden, waardoor er veel extra verantwoordelijkheid bij de gemeenten kwam er te liggen. Leverde dat veel druk op bij jullie?

‘Ja enorm. Je zegt terecht dat begin 2015 die decentralisatie heeft plaatsgevonden maar in 2013 heb ik al samen met een aantal collega’s de impact ervan beschreven in een visiedocument over de informatievoorziening. Ik werkte toen trouwens nog bij de gemeente Enschede. De vraag die we beantwoordden was: ‘Wat betekent die decentralisatie nou voor de infovoorziening in het sociaal domein?’ Op basis van dat document is er heel veel gebeurd. We concludeerden dat we een regiesysteem nodig zouden hebben met een aantal modules erin. Maar zo’n regiesysteem bestond niet. We hadden inmiddels een vijftal gemeenten meegekregen die er hetzelfde over dachten. Samen concludeerden we dat we een deskundige softwarepartner nodig hadden die bereid was om met ons tijd te investeren in de ontwikkeling. Onze expertise heeft immers ook waarde. Bovendien is het voor de softwarepartner interessant want hij kan vervolgens met zijn beproefde product verder de markt op.’


Hoe kwamen jullie bij Topicus terecht?

‘Heel eenvoudig. We hebben een onderhandse aanbesteding uitgezet met een prijs-kwaliteitsverhouding en Topicus kwam duidelijk als beste uit de bus. We hebben het over 2013.’


Het jaar erna hebben jullie als gemeenten samen met Topicus intensief samengewerkt en is de eerste versie van TOP, oftewel het latere Gidso ontstaan. Jullie waren de allereerste die een regiesysteem draaiende hadden?

‘Ja met die zes gemeenten. In september 2015 ben ik naar de gemeente Twenterand gegaan die geen onderdeel uitmaakte van dat zestal. Na een nieuwe aanbesteding die uiteindelijk Topicus werd gegund hadden we in Twenterand op 1 januari 2017 het systeem ook hier live.’

Designed for you

Hoe wordt het intern ervaren?

Als ronduit gebruikersvriendelijk. Het wordt goed onderhouden en gaat met zijn tijd mee. Maar zoals altijd zijn er ook nog wensen. Die worden gefaseerd vervuld. Materiële WMO, zoals het aanvragen van rolstoelen en huisverbouwingen is er één van. Aan het eind van 2018 worden deze en andere functionaliteiten geïmplementeerd. Dat gaat een grote impact hebben en dat is mooi. Het adagium is immers “Eén gezin, één plan”.’

Materiele WMO was een taak die gemeenten ook voor de decentralisatie al hadden, toch?

‘Klopt. In 2014, toen wij het systeem aan het ontwikkelen waren, hebben we ons gericht op de nieuwe taken die op ons bordje kwamen te liggen in de decentralisaties en niet zozeer op de bestaande taken. In de korte tijd die we hadden moesten we prioriteiten stellen en die lagen onder meer bij dagbesteding en jeugdzorg. Het is nu zaak dat we de oude taken, voor zover nog niet geïmplementeerd, ook gaan koppelen aan het systeem. Je wilt uiteindelijk alle gereedschap in de gereedschapskist.’

It's time for change

Naast informatiestrateeg ben je functionaris gegevensbescherming bij de gemeente. Die deskundigheid moet een voordeel zijn tijdens dit soort ontwikkeltrajecten.

‘Jawel, maar ik moet ook echt een compliment geven aan Topicus. Ze bouwen heel erg modulair en hebben modulen ingebracht die ze al hadden gebouwd voor de gezondheidszorg. Onder één van die modulen zat reeds een heel goed autorisatie- en privacy model. Zonder dat wij er aandacht voor hadden hebben we dat al als cadeautje gekregen. Tot op de dag van vandaag ben ik daar blij mee.’


Er is ook een koppeling gemaakt tussen Gidso Regie en het klantcontactsysteem DMS van softwareleverancier Dimpact. Levert de koppeling tussen deze systemen nog voordelen op voor de gemeente?

‘Dat kun je wel zeggen ja. Ik schets je een metafoor. Archiveren, oftewel documenten netjes organiseren, is als afwassen na een heerlijke maaltijd. Niemand vindt dat leuk en daardoor gebeurt niet goed of zelfs helemaal niet. Met koppeling die is gerealiseerd gebeurt het nu automatisch.’

Designed for you

Bespaart GIDSO Regie de medewerkers tijd?

'Je kunt met Gidso in het sociaal domein meer doen aan de keukentafel van onze inwoners. Het scheelt wanneer je met je laptop bij de mensen thuis niet hoeft te schakelen tussen verschillende systemen. Bovendien krijg je generieke managementinformatie dus het wordt in de sturing ook makkelijker.’

De koppeling is als een afwasmachine, om jouw metafoor te volgen?

‘Een afwasmachine die ook nog eens netjes de bordjes en glazen in de kast zet! Dus in antwoord op je vraag, ja het levert voordeel op want alles is netjes geregeld.’

It's time for change

Andere gemeenten nemen een kijkje bij jullie om te zien hoe Gidso Regie werk. Wat zijn de reacties?

‘Die zijn over het algemeen positief. We vertellen het eerlijke verhaal en dus ook wat er nog niet in het systeem zit. Ook geven we mee dat het een zogenoemd cloudsysteem is, wat betekent dat je niet zomaar even bij de database komt. De meeste collega’s van andere gemeenten worden heel erg blij van die openheid en ze zeggen “Hèhè, ik krijg het eerlijke verhaal en ik weet nu waar ik in stap.” Maar sommige mensen hebben natuurlijk ook nog andere afwegingen door persoonlijke referentiekaders. Laatst hadden we een gemeente en die schrok van het feit dat een bepaalde module er nog aan gebouwd moest worden. Toen vertelde ik dat het aan het eind van het jaar zover is en dat mijn ervaring met Topicus is dat ze doen wat ze beloven. Die gemeente had alleen een ervaring met een andere softwareleverancier die implementaties maar uitstelde dus ze twijfelden. Kijk, als je dat soort ervaringen hebt, begrijp ik zo’n eerste reactie ook wel weer.’


Jullie hebben in elk geval geen spijt van jullie eigen keuze?

‘Beslist niet. Topicus heeft het netjes gerealiseerd en in een hele korte tijd. Dat is noemenswaardig. Koppelingen maken is namelijk veelomvattend.’