Ervaringen uit Zwartewaterland

“We willen op een makkelijke manier elk moment gegevens uit het systeem kunnen halen”
Erna LastBeleidsmedewerker Jeugdzorg

Designed for you

In oktober 2018 lanceerde Topicus Overheid officieel Gidso als opvolger van Topicus Overheid Platform (TOP). In een interviewserie praten we met een aantal ervaringsdeskundigen bij gemeenten. Deze aflevering komt Erna Last van de gemeente Zwartewaterland aan het woord, zij gebruikt IT voor preventie. 


It's time for change

U bent beleidsmedewerker Jeugdzorg. Hoe legt u op een verjaardagsfeestje aan mensen uit wat u dagelijks doet?

‘Wat ik vertel is dat ik de link leg tussen beleid en uitvoering. De cruciale vraag is hoe we kunnen voorkomen dat onze kinderen in professionele jeugdhulp terecht komen. En als ze er al wèl in zitten, hoe we zo goed mogelijk kunnen zorgen dat alles geregeld is. Ik ben één van de mensen die daarover meedenkt en het vervolgens implementeert in de uitvoering. Ik vertaal het naar de jongerenwerkers.’


En wat komt daar dan zoal bij kijken?

‘Het is een zaak van heel preventief te werk gaan. Het liefst heb je dat onze jongerenwerkers al in een vroegtijdig stadium signaleren dat er iets met een kind aan de hand is. Je wilt niet dat een jongere tot zijn vijftiende ploetert. Het is bewezen dat vroegtijdig ingrijpen grotere schade doet voorkomen. Hoe eerder je er bij bent hoe sneller je het weer op de rit krijgt.’


Jullie deden als Jeugdzorg een online cliënttevredenheidsonderzoek vorig jaar. Hoe pakte dat uit?

‘Over het algemeen goed. Het is overigens verplicht zo’n onderzoek te houden onder ouders en de jeugd boven de twaalf jaar. De response is niet zo groot, zeg ik er eerlijk bij. Maar degenen die hebben gereageerd waren tevreden. Natuurlijk, er zijn altijd verbeterpunten. Terugkoppeling van afspraken en afspraken maken, dat kan beter. Maar 80% van de respondenten gaf aan: “ga zo door”. Dat was voor ons een mooie opsteker.’

Designed for you

In hoeverre speelt ICT een rol bij Jeugdzorg?

‘Bij monitoren en voorspellen. Samen met softwareleverancier Topicus zijn we aan het kijken hoe we op een makkelijke manier op elk moment van de dag gegevens uit het Gidso systeem kunnen halen die we op dat moment nodig hebben. We zijn onderdeel van een proeftuin samen met vijf andere gemeenten.’

Werken jullie samen?

Niet zozeer in de zin van dat we met z’n allen om de tekentafel zitten om het systeem Gidso te verbeteren. Dat kan ook niet want soms is het gewoon maatwerk wat je als gemeente aan geduide data wilt genereren. Het is meer zo dat Topicus de partij is die de inzichten en wensen van de ene gemeente ook weer deelt met de andere gemeenten.

It's time for change

Die data waar u het over heeft, wat voor soort informatie bevat dat?

Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoeveel kinderen we momenteel in de zorg hebben zitten. Hoeveel toewijzingen zijn er gedaan aan specialistische jeugdzorg? En hoeveel geld kost ons dat op dit moment? Zo kunnen we ook een doorrekening maken naar het eind van het jaar. Kortom, wat worden de totale kosten van de Jeugdzorg?


En wat nog meer?

Interessant is ook om te kijken hoe de eerste twee kwartalen waren bijvoorbeeld. Een overzicht van de eerste helft van 2017 met het aantal cliënten in de ggz bijvoorbeeld. Dat kun je dan afzetten tegen 2018. Zien we een daling of stijging? Zo krijg je veel beter zicht op de vraag waar op dit moment het grootste gros van de cliënten zit en waar we nu op moeten inzetten.


Interessant!

Nou en of. Ik kan hier met plezier een hele dag over vertellen als ik de tijd zou hebben, haha. 


U had het over een dashboard. Hoe ziet dat er uit? Zijn het gortdroge sheets die de output vormen?

Nee. Het is een heel mooi dashboard. Gisteren hebben we daar nog de hele dag met Topicus aan gewerkt. Maar tegelijk staat het echt nog in de kinderschoenen. Door nieuwe inzichten komen we dus ook telkens weer op nieuwe verdiepingsvragen. Kijk, als ik weet hoeveel klanten we op dit moment hebben is fijn om te weten hoeveel daarvan dit kwartaal ingestroomd zijn en hoeveel er hiervoor nooit een toewijzing hadden in de specialistische jeugdzorg. Je krijgt dus inzicht in hoeveel van die klanten nu echt nieuw zijn. Dat zijn allemaal formules. Topicus moet dan vervolgens nadenken over de vraag hoe je voortaan met éen druk op de knop de getallen kunt krijgen. Het is echt nog een traject waarin wij als gemeente samen met Topicus oplopen. 

Designed for you

En de data die het systeem u verschaft deelt u met vervolgens met beleidsbepalers op het gemeentehuis?

Ja en met de gemeenteraad. Wij leveren elk kwartaal een dashboard op aan de gemeenteraad en uiteindelijk wil de raad weten: waar komen we op uit? Is er geld tekort of geld over? Hoeveel klanten hebben we in zorg en stijgt het of daalt het? Het is onze taak om op zoek te gaan naar trends en opvallende zaken te signaleren. 

Is Topicus meer dan een softwareleverancier voor jullie?

Ze willen graag vooruit denken en meedenken. Eén keer in de 2 weken op woensdag zit een projectmanager van Topicus de hele dag hier. Dat is heel prettig. De lijnen zijn kort en je kent diegene. Het is fijn dat we een vast contactpersoon hebben en die snapt hoe wij denken.