Visie op het sociaal domein

Nederlandse gemeenten staan voor grote uitdagingen om vanuit het sociaal domein hun inwoners optimaal te helpen. Harald Dannenberg, directeur Overheid bij Topicus, daagt gemeenten uit om vraaggericht te denken en schetst onder meer zijn ideale toekomstscenario waarin sociale problemen bij individuen en gezinnen breder en sneller kunnen worden gesignaleerd. 

Presentatie: Ludo de Boo

Waarom doen we dit?

Wij willen bijdragen aan het levensgeluk van ieder gezin. Want gelukkige gezinnen vormen samen een gelukkige samenleving. Geluk is echter niet altijd vanzelfsprekend. Ouders en kinderen kunnen te maken krijgen met problemen die groter zijn dan ze zelf kunnen oplossen. Juist op dat moment kunnen wij van waarde zijn. Met Gidso helpen we gemeenten om haar inwoners de hulp te bieden die ze nodig hebben, met de focus op de mens en krachtige technologie als middel. Gidso biedt inzicht in zorgvragen van burgers, helpt prioriteren, faciliteert optimale samenwerking tussen gemeente, professionals en burgers en zorgt voor efficiënte administratie en verantwoording. Zo kunnen gemeenten werken aan een sociale samenleving, waarin iedereen goed functioneert. En daar worden wij gelukkig van. 

Van ICT-leverancier tot maatschappelijk partner

Iedere gemeente wil gelukkige inwoners. Gezinnen zonder problemen, gezond en tevreden. Dat maakt niet alleen de gemeente een fijnere plek om te wonen, het scheelt ook kosten. Topicus geeft gemeenten de technologie waarmee ze actief kunnen bijdragen aan dat geluk. We ondersteunen als maatschappelijk partner gemeenten, instellingen, wijkteams en de burger om het leven van alle Nederlanders beter en eenvoudiger maken.

Meer over Topicus

Wat is Gidso?

Gidso is een product van Topicus. 

Topicus staat voor verbinden en samenwerken. In het sociaal domein doen wij dat met Gidso en ondersteunen we vroegsignalering, triage, regievoering, declaratieverwerking en effectmeting. Daarbij streven we naar een sociale samenleving waarin iedereen, op zijn eigen manier, goed kan functioneren. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met passie voor techniek zijn wij een partner voor gemeenten, zorginstellingen, wijkteams en burgers. Niet vanuit standaard processen, maar door te luisteren naar burgers en gezinnen. En oplossingen aan te reiken door te denken vanuit de hulpvraag om vervolgens de levering van zorg of hulp te organiseren, te regisseren en administratie waar mogelijk te automatiseren. Gidso organiseert met slimme technologie de beste zorg en ondersteuning.

Samenwerken & verbinden met Gidso

Vragen?
Neem contact op

Neem contact met ons op